adblock detected

ADBLOCK TERDETEKSI!

Iklan memang menyebalkan, tapi tanpa iklan kami tak punya penghasilan.

Mohon nonaktifkan adblock demi keberlangsungan blog ini.

Widget HTML #1

Sambutan Halal Bihalal Idhul Fitri 1443 H

Contoh Sambutan halal bihalal 1443H

Sambutan Halal Bihalal merupakan hal yang sedikit penting acara halal bihalal yang biasa dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Yang bertujuan saling memaafkan dan menyambung silaturrahmi.

Sambutan halal bihalal tidak boleh dilupakan saat acara Sambutan halal bihalal berlangsung. Baik acara formal maupun tidak formal.

Berikut ini adalah contoh sambutan Halal bihalal

Contoh Sambutan pertama

Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maha pengasih dan lagi maha penyayang. Shalawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW. Pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal. Tepat setelah usai bulan Ramadhan dan memasuki bulan Syawal kita berkesempatan menikmati rasa gembira dan suka cita serta keikhlasan setelah menyambut datangnya bulan Ramadhan. Diwujudkan dalam gema takbir, tahmid dan tahlil yang berkumandang.

Semoga kita dapat dipertemukanya Kembali di bulan Suci Ramadhan tahun berikutnya.  Halal bihalal bagi kita bangsa Indonesia adalah merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang digali dari bumi pertiwi tercinta ini. Halal bihalal sangat jelas manfaat dan maslahatnya besar sekali.

Salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat halal bi halal ini ialah terciptanya ukhuwwah, tergalangnya persaudaraan yang lebih akrab diantara sesama manusia. Rasa sakit hati yang pernah timbul umpamanya, akan musnah kalau kita saling mengikhlaskan dan melupakan perbuatan yang lalu. Akan lebih baik lagi, apabila disertai dengan acara saling berjabat tangan.

Rasulullah SAW. pernah bersabda : Yang Artinya: Berjabatlah tanganlah kamu sekalian, sesungguhnya berjabat tangan itu dapat menghilangkan dendam dalam hati ( H.R. Al Bajhaqi ).Berjabat tangan yang dapat menghilangkan rasa dendam, sebagai penawar hati yang luka, harus dilaksanakan dengan penuh keakraban. Selain tangan bertemu tangan, harus diikuti mata saling memandang, lisan saling mendoakan dan hati saling mencinta. Untuk itu jangan sampai terjadi seorang berjabat tangan tetapi wajahnya tidak melihat wajah orang yang diajak berjabat tangan.

Saudara-saudari yang dirahmati Allah. tentu tidak hanya mementingkan untuk senantiasa berbuat baik dengan manusia ataupun makhluk di sekitarnya saja. Akan tetapi di samping itu, dia wajib pula mengabdi, menghambakan diri kepada Allah SWT. kewajiban manusia mengabdi kepada Allah, hampir sama wajibnya dengan manusia berbuat baik kepada sesama makhluk hidup.

Saudara-saudari yang berbahagia Sekiranya manusia mampu menjalin hubungan baik kepada Allah dalam garis vertical, dalam arti kata segala dosa sudah kita selesaikan lewat amal shalih dan dilanjutkan menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia dalam garis horizontal. Antara lain lewat halal bi halal semacam ini, insyaAllah kita termasuk orang yang kembali fitrah. Kembali tidak mempunyai dosa dan kembali fitrah. Kembali tidak memiliki dosa seperti sewaktu kita lahir dari kandungan ibu kita masing-masing.

Demikianlah, Ramadhan bulan membakar semua dosa, syawal bulan peningkatan amal dan Idul Fitri kembali fitrah, sudah kami singgung serba sedikit. Dengan satu imbauan dan harapan mudah-mudahan kita mampu mengisi dan memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya.

Ikhawani wal akhwat rahimakumullah..Sebelum saya mengakhiri halal bi halal ini, saya meyampaikan ucapan : SELAMAT IDUL FITRI 1443 H, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga semua amal baik kita pahalanya dilipatgandakan. Oleh Allah dan segala khilaf dan dosa mendapat mengfirah dari Allah Rabbul alamin. Amin Allahumma amin

Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Contoh Sambutan Halal bihalal Kedua

ASSALAMUALAIKUM WR. WB. BismillahirrahmaanirrahiimAlhamdulillahirabbilalamin Wabihi nasta'inu 'ala 'umuridunya waddinWasholatu wassalamu ala asrofil anbiya i walmursalin
wa ala aalihi wasohbihi ajmain. Amma badu.

Bapak / Ibu RW .. & RW.. yg kami hormati dan Allah muliakan Para ketua RT……………….yg kami hormati dan Alloh muliyakan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia Serta tamu undangan yg tak dapat kami sebutkan satu persatu pertama-tama pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dalam kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah SWT sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita di tempat ini tanpa ada kekurangan suatu apapun.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya, karena beliaulah yang menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah umatnya, sehingga dapat mengetahui mana sesuatu yang haq dan mana sesuatu yang bathil. Bapak ibu hadirin sekalian yang Alloh muliakan selama satu bulan penuh kita telah menjalani ibadah puasa Romadlon. Selama satu bulan itu pula kita diwajibkan oleh Allah mengerjakan ibadah puasa. Dan selama itu pula kita telah diuji keimanan dan ketaqwaan.

Adapun mengenai berhasil atau tidaknya ujian yang kita terima selama satu bulan penuh dalam ramadhan itu, dapat dilihat implikasinya pada bulan-bulan berikutnya, misalnya pada bulan syawal. Sebagai contoh ringan saja, kalau selama dalam bulan Ramadhan itu kita gemar membaca Al-Qur'an, kemudian di bulan lainnya kita masih gemar membaca Al-Qur'an, maka hal itu pertanda puasa kita itu telah membekas dalam hati kita. Begitu juga selama dalam bulan Ramadhan itu kita gemar mengerjakan berbagai macam sholat sunnah, kemudian di bulan lainnya kita masih gemar mengerjakan, maka hal itu pula sebagai pertanda puasa Ramadhan kita membekas dan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita di bulan lainnya.

Sebaliknya, kalau amalan-amalan kita di bulan selain Ramadhan itu menurun bila dibandingkan dengan bulan Ramadhan, berarti puasa Ramadhan kita itu tidak membawa pengaruh dan tidak membekas dalam hati kita.

Kini telah memasuki bulan Syawal, berarti kita semua telah menjadi manusia yang suci bebas dari noda dan dosa, tentunya hal yang demikian itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mempergunakan bulan Ramadhan itu dengan sebaik-baiknya, misalnya mengerjakan puasa sebulan penuh berikut menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, memperbanyak amalan-amalan kebajikan yang diridhoi oleh Allah.

Ibarat kita sekarang ini seperti bayi yang baru lahir dari kandungan sang ibu, yang bersih suci, tidak membawa dosa apapun.Di samping hubungan kita dengan Allah itu bersih dan suci dari dosa-dosa apapun sebagai buah hasil dari puasa di bulan Romadlon kita itu, maka terhadap sesama manusia pun hendaknya kita jalin hubungan yang baik, Hablun minallahi wahablun minannaas, hubungan manusia dengan Allah dan begitu pula dengan sesama manusia. Sebagai upaya perwujudan hubungan antar sesama manusia itu baik, dalam arti yang seluas-luasnya, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa saling mencurigai, saling maaf memaafkan, maka pada hari ini kita mengasakan Halal Bihalal, dengan tujuan pokok kita memupuk hubungan silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah yang diwarnai dengan maaf memaafkan, saling asih asuh. Bapak ibu hadirin sekalian yang Alloh muliakan.

Banyak sekali manfaat yang kita petik dari acara halal bihalal ini, diantaranya yang amat penting bagi kita ialah terciptanya ukhuwah Islamiyah, tergalangnya persatuan dan kesatuan umat, dan sirnalah segala macam dendam dan sakit hati sesama manusia, bila keduanya saling melupakan hal-hal yang pernah terjadi pada masa lalu, diiringi dengan berjabat tangan sebagai pertanda keikhlasan hati dalam memaafkan atas kesalahan-kesalahannya. Acara halal bihalal yang kita adakan ini adalah merupakan sarana yang paling tepat dan paling efisien untuk menggalang persatuan dan kesatuan mendekatkan saudara-saudara kita yang berjauhan tempat kediamannya atau berjauhan karena persengketaan yang telah di perbuat. Mudah-mudahan acara halal-bihalal yang kita adakan ini benar-benar mendapat ridlo dari Allah SWT. Amin.

Demikianlah, Ramadhan bulan membakar semua dosa, syawal bulan peningkatan amal dan Idul Fitri kembali fitrah, sudah kami singgung serba sedikit. Dengan satu imbauan dan harapan mudah-mudahan kita mampu mengisi dan memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan ucapan : SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H, mohon maaf lahir & batin. Semoga semua amal baik kita pahalanya dilipatgandakan oleh Allah SWT, dan segala khilaf dan dosa mendapat maghfirah dari Allah Rabbul alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, Terimakasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahit taufiq walhidayat wassalamu alaikum warohmatullohi wabarokaatuh.

Contoh Sambutan Ketiga

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahi rabbil'alamin, Wabihi nasta'inu'ala 'umuridunya waddin, Washolatu wassalamu’ala asrofil anbiya i walmursalin wa'ala aalihi wasohbihi ajma'in, Amma ba'du.

Yang terhormat Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA… Yang terhormat Bapak dan Ibu staf dewan guru Yang kami muliakan Ustadz… Serta teman-teman yang saya cintai Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.

yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, serta nikmat-Nya.

Yang tak pernah bisa kita hitung sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara Halalbihalal. Selawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW.

beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, ibu dan teman-temanku sekalian, Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya selaku ketua panitia untuk menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua hadirin yang telah bersedia hadir ke acara yang sederhana ini.

Acara ini dimaksudkan untuk menjalin tali silahturahim di lingkungan SMA… ini. Pada kesempatan ini pula hendaknya kita saling bermaaf-maafan karena saling maaf dan memaafkan adalah hal yang mulia. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja keras dan waktunya demi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah SWT membalas setiap tenaga, waktu, dan pikiran yang tercurah dengan pahala yang berlimpah dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagaian rezekinya untuk kepentingan acara ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa menjadikan hal tersebut menjadi pahala yang berlipat ganda. Acara hari ini juga akan diisi dengan tausiah dari Ustadz… Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam perbuatan dan ucapan saya kali ini, kepada Allah SWT. saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian dari contoh contoh sambutan sambutan halal bihalal semoga bermanfaat. Baca artikel lainya jangan lupa mungkin ada masukan bisa komen di kolom komentar 

Rifqitr
Rifqitr Menjadi manusia yang bermanfaat untuk sekitar

Posting Komentar untuk "Sambutan Halal Bihalal Idhul Fitri 1443 H"